Det lille Teaterhus

Det lille Teaterhus ejer bygningerne, hvor …. Hver uge mødes Det grå guld som renov

Bestyrelsen for Det lille Teaterhus

Gunnar Brodersen

Bestyrelsesformand

40 27 66 30

gu-am@youmail.dk

Dorte Uth Brodersen

Kasserer

21 70 63 56

dorteuthbrodersen@icloud.com

Jørgen Chr. Clausen

Sekretær

29 44 98 80

spliidclausen@gmail.com

Ketil Næsborg-Andersen

Bestyrelsesmedlem

23 20 97 61

steenketill@gmail.com

Irmgard B. Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

23 24 97 43

irmgardbr45@gmail.com